Nejčastější dotazy

  1. Je Heraklit azbestový materiál?
    Ne! HERAKLIT (někdy též HERAKLITH ) není azbestový materiál! Heraklitové desky vznikají spojením hrubých dřevěných hoblin minerálním pojivem (v minulosti se používalo jako pojivo cementové mléko). Desky mohou být jednovrstvé i vícevrstvé kombinované s tepelnou izolací z polystyrenu nebo minerální vlny. Heraklit se v minulosti hojně používal a v současnosti zažívá opět renesanci. Je lehký, ekologický, dobře se tvaruje a barví a architekti s ním dokážou úplná kouzla.

  2. V projektové dokumentaci jsem narazil na název materiálu LIGNÁT? Může obsahovat azbest?
    LIGNÁT. Deskový materiál používaný pro opláštění lehkých/montovaných staveb , konstrukční desky příček , podhledy , podložky pod elektroinstalační prvky atd. Materiál se „loupe" po vrstvách/ploškách". Původní složení azbest neobsahovalo, ale v osmdesátých a devadesátých letech 20-tého století byl do desek přimícháván mikromletý azbest. Množství azbestu je poměrně malé a tak je nutné pro ověření přítomnosti azbestu použít vhodnou analytickou metodu.

  3. V poslední době se v souvislosti a azbestem mluví často o boletických panelech nebo o fasádě z boletických panelů. O jaký typ panelu se vlastně jedná?
    Boletický panel . Jedná se o vžitý název pro sendvičový (sestavený z několika vrstev) fasádní panel označovaný OD - 011 a OD - 001A, výrobce Stavokonstrukce Praha, závod Boletice nad Labem. Obvodový panel má obvykle následující skladbu: vnější skleněná barvená tabule ►azbestocementová deska ►izolace např. minerální vata ►interiérová azbestová deska (někdy i více vrstev). V interiéru bývají azbestové desky často překryty jinými bezazbestovými materiály např. sádrokartonem, dřevěným obkladem. Panel byl hojně používán zhruba od 70-tých do 90-tých let 20. století.