Co to je Azbest

ÚVOD

 • Azbest = Osinek
 • Definice azbestu podle ISO : „Azbest je společný výraz používaný pro specifické serpentinové a amfibolové minerály, které vykrystalizovaly do azbestového vzhledu, což způsobuje, že se oddělují do dlouhých, tenkých a pevných vláken, jsou-li tyto minerály drceny nebo zpracovávány .
 • První zmínky o používání azbestu se objevují v antice, kdy také dostal své jméno. Slovo azbest má původ v řeckém slově „asbestos", které znamená „neuhasitelný " či „nezničitelný".
 • Řekové využívali azbest na výrobu široké škály výrobků. Vyráběli z něj knoty do lamp, šili z něj ohni odolné oblečení, ubrusy a tkali kremační roucha pro krále. Ubrusy s obsahem azbestu prý čistili tak, že je hodili do ohně a odstranili z nich tak zbytky jídla a jiné nečistoty.
 • Řecký geograf Strabo popsal zdravotní obtíže otroků, kteří azbest těžili, zpracovávali a šili z něj oblečení. Pozoroval špatné zdraví otroků, především nemoci plic, zhoršené dýchání apod. Upozorňoval na to, že otroci z azbestových dolů jsou téměř neprodejní, jelikož umírají mladí.
 • Cílevědomá těžba a výroba z azbestu začala až na přelomu 19. a 20. století.
 • V 70-letech 20. století dosáhla světová těžba a výroba z azbestu svého maxima
 • Do ČR, resp. do tehdejšího Československa, byl azbest dovážen z Ruska, Kanady, Jižní Afriky a Kypru
 • VÍCE NEŽ 90 % VEŠKERÉHO VYTĚŽENÉHO AZBESTU BYLO POUŽITO VE STAVEBNICTVÍ

FORMY AZBESTU

Azbest je minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách:

 • SERPENTINY:
  • Chryzotil CAS No . 12001-29-5; nejčastěji používaná forma azbestu
 • AMFIBOLY:
  • Aktinolit CAS No . 77536-66-4
  • Amozit (Grunerit) CAS No . 12172-73-5
  • Antofylit CAS No . 77536-67-5
  • Krokydolit CAS No . 12001-28-4
  • Tremolit CAS No . 77536-68-6.

VLASTNOSTI AZBESTU

 • vláknitá struktura, při níž délka mnohonásobně převyšuje průřez
 • vlákna mají tendenci se stále štěpit po délce až na sub mikronovou frakci (menší než 1 μm )
 • nehořlavost
 • odolnost vůči kyselinám i zásadám
 • pevnost, ohebnost

ČÍSLA

 • Podle současných odhadů provedených US Geological Survey, světová produkce azbestu mírně vzrostla v roce 2007 oproti roku 2006 z 2,18 milionů tun na 2,20 milionů tun.
 • V roce 2006 se podílelo na 96% světové produkce azbestu pouze šest zemí a to: Ruská Federace (925 000 tun), Čína (360 000 tun), Kazachstán (300 000 tun), Brazílie (227 304 tun), Kanada (185 000 tuny) a Zimbabwe (100 000 tuny).
 • V 2012 světová produkce azbestu poklesla o 1.5% a spotřeba poklesla ještě více.
 • V roce 2012 zastavila Kanada těžbu azbestu navzdory velkým ložiskům a nízkým výrobním nákladům.
 • Rusko zůstává největším světovým producentem, dodávajícím 50% celkového množství azbestu. Čína je druhá s 22% podílem, Brazílie je třetí s 15 % .

Co to je Azbest